О нама

СРПСКА ТЕЛЕВИЗИЈА ЈЕ МЕДИЈ СРПСКОГ СТАНОВИШТА

Српска телевизија почиње са радом на Светог Саву 2017. године.

Стеван Сремац је мудро закључио да „Кад Србин хоће да буде објективан онда он пређе на страну непријатеља“. До сада смо углавном имали „објективне“ медије, време је за српске.

Време је за српско становиште, за српство без услова, поговора и преговора.

Обнављајући сопствени идејни, вредносни и медијски простор, обнављамо себе.

Повратак суверенитета и политика која искључиво води рачуна о задовољeњу националног интерeса постаје приоритет данашњице.

Једино поновно успостављање простора за национални итерес у медијима, може одржати дух заједнице, која је спремна да сваки пораз претвори у победу и тако осигура будућност.